TMSF’den kayyımlar hakkında soruşturma açılamayacağı argümanlarına karşılık

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) yapılan açıklamada, kayyımların yargıdan muaf tutulması için özel kanun çıkarıldığı tezlerinin hakikat olmadığı vurgulayarak, mevzuya ait yasal düzenlemenin “kayyım temsilcilerinin sorumluluklarının emsal vazifeleri yapanlar ile eşit hale getirilmesinden” ibaret olduğunu belirtti.

“‘Hiç kimse kayyımlar hakkında soruşturma açamaz’ tezi asılsız”

“Hiç kimse kayyımlar hakkında soruşturma açamaz” tezlerinin temelsiz olduğu belirtilen açıklamada, şu sözlere yer verildi:

“Yapılan yasal düzenleme, aslında kanunda var olan kayyım temsilcilerinin sorumluluklarının, İcra ve İflas Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu’ndaki düzenlemeler çerçevesinde, emsal vazifeleri yapanlar ile eşit hale getirilmesinden ibarettir. İcra ve İflas Kanunu’nun 5. unsurundaki kurallar, FETÖ ile bağlı şirketlerde vazife yapan kayyım temsilcileri için de geçerli olmuştur. İcra ve iflas dairesi vazifelilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları, lakin yönetim aleyhine açılabilir. Devletin, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunan görevlilere rücu hakkı gizlidir. Bu davalara adliye mahkemelerinde bakılır.”

“Kayyım temsilcilerine eşsiz bir ayrıcalık tanınmadı”

Açıklamada, kanunda yapılan değişiklikle, argüman edildiği üzere kayyım temsilcilerine eşsiz bir ayrıcalık ve sınırsız bir sorumsuzluk tanınmadığı bildirildi.

TMSF tarafından atanan kayyım temsilcilerinin yargıdan muaf tutulmalarının kelam konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, kanunun, kayyım temsilcilerinin misyonlarını rastgele bir kaygı ve tereddüt duymadan yerine getirmeleri için hazırlandığı aktarıldı.

“Kanuni düzenleme haksız fiil yahut hata teşkil eden aksiyonları kapsamıyor”

Açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin bahisle ilgili 24 Aralık 2020 tarihli kararında bu hususa açıklık getirildiği kaydedilerek, şu bilgilere yer verildi:

“Kayyım temsilcilerinin kanunla verilmiş vazifeleri yasal yol ve asıllara uygun olarak yerine getirmeleri ya da bu kapsamda karar almaları sonucunda hukuksal, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmaması alışılmış olmakla birlikte, bu konu hukuku dışlayan keyfi bir idare manasına gelmemektedir. Bu nedenle kayyım temsilcilerinin mutlak bir sorumsuzluğundan bahsedilemeyecek olup yasal düzenlemenin haksız fiil yahut cürüm teşkil eden aksiyonları kapsamadığı aşikardır.
Ayrıca kayyım temsilcilerinin vazifelerini yerine getirirken şirketlerin vergi, SGK ve gibisi borçlarından dolayı, şahsen haciz tehdidi ile karşı karşıya kalmamaları için düzenleme getirilmiş olması, kanunun yerinde olduğu konusunu tartışmasız kılmaktadır.”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.