Resmi Gazete’de bugün (31 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Diyanet Akademisi Görev ve Çalışma Yönetmeliği

– Diyanet Akademisi Mesleki Eğitim Yönetmeliği

– Diyanet Akademisi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

– Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri Disiplin Yönetmeliği

– Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri İstihkak Yönetmeliği

– Necmettin Erbakan Üniversitesi KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2023 Tarihli ve 2019/24350 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük DeğerleriAyrıntılar geliyor…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir