İhracatçı birliklere yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Konseyi’nde kabul edildi.

TBMM Genel Heyeti, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da, TİM ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülerek kabul edildi.

Kanunla, özgür bölgelerin dinamizminin artırılması ve ülke iktisadına daha fazla katkı sağlayacak biçimde kullanılması amaçlanıyor. Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan özgür bölgelerde üst yapıların kullanımının aktifleştirilmesine katkı sağlanması, atıl kalmasının önüne geçilmesi ve yeni yatırımcı taleplerinin karşılanabilmesine imkan sağlanacak. Bu kapsamda faaliyet ruhsatı iptal edilen ya da mühleti dolan kiracı kullanıcıların üst yapıda bulunan mallarının tahliyesi için 1 aydan az 6 aydan fazla olmamak üzere mühlet verilecek. Bu müddet sonunda tahliyesi gerçekleşmeyen mallar idarece tasfiye edilecek.

İhracatçı birliklerinin genel heyetlerince; iflas eden, ölen, ticareti terk eden yahut son 5 yılda ihracat yapmayan üyelerin yasal takipte olanlar dahil borçları ve bu borçların gecikme artırımları terkin edilebilecek. Böylelikle hem mevcut borçlar hem de ileride oluşabilecek misal mahiyetteki borçlarla ilgili yaşanacak külfetlerin önüne geçilecek.

Kanunla, Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Birtakım Düzenlemeler Hakkında Kanunun kuruluş, vazife ve yetkilerini düzenleyen hususuna de yeni fıkra ekleniyor. Buna nazaran, Türkiye’de helal uygunluk kıymetlendirme faaliyeti gönüllülük temeline dayanacak.

Bununla birlikte piyasaya arz edilecek ve Helal Akreditasyon Kurumu’nun akreditasyon hizmeti verdiği uygunluk kıymetlendirme alanlarına bahis eserlere ve hizmetlere yönelik helal uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların Helal Akreditasyon Kurumu tarafından yahut Helal Akreditasyon Kurumu’nun taraf olduğu ikili yahut çok taraflı karşılıklı tanıma mutabakatları kapsamında başka ülkelerce yetkili kılınmış kurumlarca helal akreditasyonu zarurî olacak.

İhraç edilecek eserlerin ve hizmetlerin alıcı ülke pazarlarının talepleri ve ilgili ülke teknik düzenlemeleri kapsamında yürütülen helal uygunluk kıymetlendirme faaliyetleri hakkında, helal uygunluk değerlendirmesine husus eser ve hizmetlerin yurt içi piyasaya arz edilmemesi kaydıyla bu düzenleme uygulanmayacak. (DHA)

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.