Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bütçe ağustosta 3,6 milyar lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Rapora nazaran 3,6 milyar TL fazla veren bütçe, bir evvelki yılın tıpkı ayında 40,8 milyar TL fazla vermişti. 302,3 milyar TL olan bütçe masrafları yüzde 186 ve 305,9 milyar TL olan bütçe gelirleri yüzde 108 artarken, bütçe fazlası yüzde 91 azaldı.

KKM hesaplarına ağustosta 15 milyar TL ödendi. Ek bütçeyle 2022 yılı boyunca 40 milyar TL ayrılan KKM’nin, Mart 2022 itibariyle Hazine’ye resmi yükü 75,6 milyar TL’ye ulaştı ve ek bütçede ayrılan sayının iki katına yaklaştı.

VERGİ GELİRLERİ YÜZDE 107 ARTTI

Vergi gelirleri ağustos 2022’de 271,9 milyar TL’ye ulaşarak, evvelki yıla nazaran yüzde 107 arttı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) geliri 39,3 milyar TL, Katma Bedel Vergisi (KDV) geliri ise 71,1 milyar Tl oldu. KDV ve ÖTV gelirleri, toplam vergi gelirlerinin yüzde 40,6’sını oluşturdu.

OCAK-AĞUSTOS DEVRİNDE 33 MİLYAR TL BÜTÇE FAZLASI

Yılın birinci sekiz ayında, 2022 yılının tamamı için, bütçe kanunu ve ek bütçe kanunu ile belirlenen bütçe masraflarının yüzde 61’i harcanırken, kestirim edilen bütçe gelirlerinin yüzde 69’u elde edildi. Ocak-Ağustos 2022’de 33,1 milyar TL fazla veren bütçe, geçtiğimiz yılın birebir periyodunda 37,5 milyar TL açık vermişti. Evvelki yıla nazaran bütçe istikrarındaki değişiklik, masraflar yüzde 90,7 artarken, gelirlerin yüzde 102,6 artmasından kaynaklandı.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.